Plan provedbe LRS LAG-A "Krka"

Skupština LAG-a "Krka" na 19. sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine u Drnišu donijela je Odluku o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS/Donošenje Odluke o usvajanju Plana provedbe LRS.

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Br. Opis datoteke Tip Veličina Preuzimanje
1. PLAN PROVEDBE LRS LAG-a KRKA 130 KB

Lokalna razvojna strategija LAG-a KRKA za razdoblje od 2014. – 2020.

Skupština LAG-a "Krka" na 19. sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine u Drnišu donijela je Odluku o izmjeni LRS LAG-a KRKA za 2014. - 2020./Donošenje Odluke o usvajanju izmjena LRS LAG-a KRKA za 2014. – 2020.

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Br. Opis datoteke Tip Veličina Preuzimanje
1. Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Krka za razdoblje 2014. - 2020. 1,15 MB
2. DODATAK 1. Analitičke podloge 754 KB
3. DODATAK 2. Popis nadređenih strateških dokumenata i njihovih prioriteta / ciljeva 379 KB
4. DODATAK 3. Spisak sudionika u izradi LRS i popisne liste sudionika na radionicama 1,83 MB
5. DODATAK 4. Popis članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a Krka, te informacije o zaposlenicima LAG-a kao i drugim istaknutim članovima s iskustvom u provedbi EU projekata 190 KB
6. DODATAK 5. Popis gradova, općina i naselja LAG-a Krka s brojem stanovnika prema popisu iz 2011. godine 160 KB
7. DODATAK 6. Opis tipova operacija s definiranim korisnicima, aktivnostima, uvjetima prihvatljivosti, iznosima i intezitetima potpora, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima te kriterijima odabira projekata 360 KB
8. DODATAK 7. Rizici provedbe LRS LAG-a Krka i mjere za njihovo ublažavanje 264 KB

Deklaracija prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta

Deklaracija sadrži poruke i prijedloge koje više od dvjesto sudionika Hrvatskog ruralnog parlamenta, predstavnika različitih skupina dionika ruralnog razvoja u Hrvatskoj, upućuje donositeljima odluka na europskoj, nacionalnoj i na regionalnim razinama.

Sudionici Hrvatskog ruralnog parlamenta prihvatili su uvodni tekst Deklaracije u Belom Manastiru 18. travnja 2015. Tekst je potom dopunjen zaključcima tematskih skupina i radionica koje su održane u okviru Parlamenta. Nakon provedenih rasprava, konačni tekst Deklaracije usvojio je Upravni odbor HMRR- a na svojoj 28. sjednici održanoj 7. srpnja 2015.

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Br. Opis datoteke Tip Veličina Preuzimanje
1. DEKLARACIJA PRVOG HRVATSKOG RURALNOG PARLAMENTA 80,2 KB

Pristupnica za članstvo u LAG-u Krka

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Br. Opis datoteke Tip Veličina Preuzimanje
1. PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U LAG-u KRKA (PDF format) 203 KB
2. PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U LAG-u KRKA (MS Word format) 90 KB
  • 1
  • 2

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.