Gospodarski sektor

 • Dalmati d.o.o.
 • Marin obrt za prijevoz, trgovinu i zemljane radove
 • OPG Marko Pulić
 • OPG Mirko Validžić
 • OPG Kalpić
 • OPG Josip Silov
 • OPG Petar Vukušić
 • Braniteljsko socijalno-radna zadruga Miljevci
 • PZ "LEDINE"
 • OPG Tanja Tošić
 • OPG Ante Čupić
 • OPG Josip Sučić
 • OPG Ante Sladić „Vina Sladić“
 • MOJE SUNCE d.o.o. 
 • LOGISTIC TEAM j.d.o.o.
 • GENKRAFT d.o.o. za usluge i savjetovanje
 • OPG Marin Miljak
 • OPG Ivica Mikelić
 • OPG Ivan Milovac
 • OPG Damira Bojčić
 • OPG Joško Rak
 • OPG Sandra Jukica
 • OPG Marina Zorica
 • OPG Jadranka Grcić
 • Sušara Perajica d.o.o.
 • OPG Ivica Banić
 • OPG Ivan Perica
 • OPG Florijan Žižić
 • OPG Marin Franjić
 • Capra Caseum d.o.o.

Javni sektor

 • Grad Drniš
 • Grad Skradin
 • Grad Šibenik
 • Općina Ružić
 • Općina Promina
 • Općina Unešić
 • Općina Bilice
 • Turistička zajednica Grada Drniša
 • Turistička zajednica Grada Skradina
 • Turistička zajednica Šibenik-Lozovac
 • Nacionalni park Krka
 • Gradska čistoća d.o.o.

Civilni sektor

 • Udruga sokolarski centar
 • DVD Drniš
 • KUD "Sv. Ilija"
 • Udruga proizvođača drniškog pršuta
 • Udruga "Zvonimir"
 • ŠRD „Hrvatski vitez Niko Cigić“
 • NK DOŠK
 • Kampanel 1861
 • Udruga Svjetlost

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.