LAG Krka

Lokalna akcijska grupa (LAG) "Krka" predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

LAG "Krka" djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije, tu spadaju gradovi Drniš i Skradin, općine Bilice, Ružić, Promina i Unešić te dvadeset naselja grada Šibenika: Boraja, Brnjica, Čvrljevo, Danilo, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Konjevrate, Lepenica, Lozovac, Mravnica, Perković, Podine, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno, osnovan je 27. studenog 2011. godine te okuplja predstavnike civilnog, javnog i privatnog sektora. LAG-ovi su u RH registrirani kao Udruge.

Financiranje

LAG KRKA u srpnju 2015. godine uspješno je završio sa provedbom IPARD Programa, Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja". 

Prijavom na sredstva Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. LAG-u KRKA temeljem Odluke o dodjeli sredstava potpore za Podmjeru 19.1. “Pripremna pomoć” – provedbu tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, LAG-u KRKA dodijeljena su sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije (LRS), koja je izrađena i usvojena. Također, dobili smo konačnu Odluku o odabiru kao rezultat uspješne prijave na Podmjeru 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“, provedba strategije, kojom nam je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede, za provedbu strategije odobreno 6.312.773,88 HRK od kojih je 4.809.732,48 HRK namijenjeno financiranju projekata na području LAG-a KRKA! Preostali iznos namijenjen je provedbi Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", te Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija".

LAG-ovi, pa tako i LAG KRKA raspisivati će natječaje iz Programa ruralnog razvoja 2014. -2020. temeljem u strategiji definiranih ciljeva i prioriteta, te će korisnici svoje prijave podnositi direktno LAG-ovima.

Specifični ciljevi navedeni u strategiji LAG-a KRKA su:

  1. Razvoj i promicanje konkurentne poljopri-vredne i prerađivačke proizvodnje
  2. Unapređenje održivosti i raznovrsnosti  gospodarskih djelatnosti
  3. Unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.