1.144,48

Površina
km2

20.355

Broj stanovnika
(2011.)

49

Broj članova LAG-a Krka
Javni, civilni i gospodarski sektor

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.