LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

Studijsko putovanje članova LAG-a KRKA

LAG Krka je 2. i 3. prosinca 2018. za svoje članove organizirao studijsko putovanje u JU NP Plitvička jezera. Na putovanju je sudjelovalo preko dvadeset predstavnika članova LAG – a Krka. U sklopu studijskog putovanja održane su sjednice skupštine i upravnog odbora LAG – a Krka na kojima je predstavljeno poslovanje LAG – a Krka u 2018. godini, usvojen je plan rada za nadolazeću godinu, te je donesena Odluka o objavi drugog po redu LAG natječaja za TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (6.3.1.).

Cilj studijskog putovanja bio je umrežavanje i povezivanje članova LAG-a KRKA, koji u LAG-u predstavljaju tri sektora: javni, privatni i civilni. Tijekom putovanja kroz razne vježbe i rad u grupama, radilo se na uspostavljanju direktnih kanala komunikacije među članovima kako bi provedba LRS LAG-a KRKA, odnosno funkcioniranje tijela LAG-a bilo što učinkovitije.

Za odredište putovanja odabrane su JU NP Plitvička jezera, zbog primjera dobre prakse-utjecaja JU na razvoj lokalne zajednice, osobito u dijelu povećanja ponude domaćih i autohtonih proizvoda na rubnim dijelovima NP-a, što možemo primijeniti i na područje LAG- a KRKA, obzirom da se prostorno većim dijelom preklapamo sa našim članom JU NP KRKA.

Razlog posjeti JU NP Plitvička jezera bio je i sudjelovanje na radionici pod nazivom „Via Dinarica – pustolovni koridor za održivi razvoj“. Radionica je organizirana od strane udruge Via Dinarica Croatia, Vodičke službe HPS, LEADER mreže Hrvatske i JU NP Plitvička Jezera s ciljem razvoja projektnih ideja za LAG-ove, na kojoj smo sa predstavnicima Udruge i kolegama iz drugih LAG-ova (LAG Lika, LAG Škoji i LAG Vallis Colapis) razgovarali o idejama za pripremu i provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”.

Projekt „Via Dinarica“, obuhvaća put dugačak 1 380 km, od Slovenije, Hrvatske pa sve do Albanije. Via Dinarica put se sastoji od tri usporedne trake. Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linija unutrašnje Dinaride. Područjem LAG-a KRKA prolazi bijela i plava linija, točnije 86 km trase, zbog čega nam su nam zanimljive mogućnosti razvoja našeg područja u okviru koridora Via Dinarica.

Članovi LAG - a Krka su u terenskom dijelu putovanja u pratnji vodiča imali priliku obići donji dio Plitvičkih jezera te čuti različite mitove i legende tog područja, a u „mlinarskom“ naselju Rastoke upoznati sa načinom izrade brašna na tradicionalan način.

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?

Lokalna akcijska grupa "Krka"

OIB: 38910725793 • Predsjednica: Vlatka Duilo • Datum registracije: 27.11.2011.


Ulica Kralja Zvonimira 2
22320 Drniš

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

022/886-693

099/330-4040

Sadržaj ovog promotivnog materijala isključiva je odgovornost LAG-a "Krka" i ne odražava nužno stajališta EU.

© 2020 LAG Krka. Izjava o kolačićima. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr