Skip to main content

LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

U Mošćeničkoj Dragi održana radionica za LAG-ove

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Nacionalne ruralne mreže, LEADER mreže Hrvatske, Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LAG-a Terra Liburna u Mošćeničkoj Dragi je 24. svibnja održana radionica za LAG-ove.

Teme radionice su bile završetak izrade lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. te LAG intervencija unutar provedbe intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027.

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?