Skip to main content

LAG Krka, Ulica Kralja Zvonimira 2, Drniš • 022/886-693 • 099/330-4040 • lagkrka@gmail.com

           

Odobren projekt "Hands up for better Future"

U sklopu programa Erasmus + ključna aktivnost 154 za područje mladih, odobren je projektni prijedlog "Hands up for better Future" na kojem LAG Krka sudjeluje kao partner na projektu.

Nositelj projekta je LAG More "249", a partneri na projektu uz LAG "Krka" su i Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš, Grad Drniš te Ekonomska škola Šibenik.

Opći cilj projekta je upoznavanje mladih s mogućnostima koje nudi EU i jačanje građanskog aktivizma.

Specifični ciljevi su:

  1. informirati mlade o mogućnostima koje nude EU i demokratskim procesima na kojima se temelji EU, s fokusom na Dijalog EU s mladima i Ciljevi za mlade;
  2. potaknuti mlade ljude na sudjelovanje u procesima donošenja odluka kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka kako bi unaprijedili život u ruralnom prostoru.

Vrijednost projekta je 38.290,00 eura, a kroz projektne aktivnosti: organiziranje radionica, kvizova, parlaonice, osmišljavanje projekta za financiranje u sklopu participativnog proračuna i studijskog izleta, mladi će biti informirani, usvojiti nova znanja i vještine potrebne za donošenje odluka i konstruktivan dijalog.

U projektu će sudjelovati minimalno 30 mladih iz dvije škole (Drniš i Šibenik) u dobi od 15 do 19 godina.

Projektne aktivnosti trajati će od 01. rujna 2024. do 30. rujna 2025.

Naši članovi su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Želite se učlaniti?